Eitemau 0

Gêr Mwydod

Gêr Mwydod

Defnyddir gerau llyngyr fel arfer pan fydd angen gostyngiadau cyflymder mawr. Mae'r gymhareb lleihau yn cael ei phennu yn ôl nifer cychwyn y mwydyn a nifer y dannedd ar y gêr llyngyr. Ond mae gan gerau llyngyr gyswllt llithro sy'n dawel ond sy'n tueddu i gynhyrchu gwres ac sydd ag effeithlonrwydd trosglwyddo cymharol isel.

Mae gan lawer o gerau llyngyr eiddo diddorol nad oes gan unrhyw set gêr arall: gall y abwydyn droi’r gêr yn hawdd, ond ni all y gêr droi’r abwydyn. Mae hyn oherwydd bod yr ongl ar y abwydyn mor fas nes bod y gêr yn ceisio ei droelli, mae'r ffrithiant rhwng y gêr a'r abwydyn yn dal y mwydyn yn ei le.

Mae'r nodwedd hon yn ddefnyddiol ar gyfer peiriannau fel systemau cludo, lle gall y nodwedd gloi weithredu fel brêc i'r cludwr pan nad yw'r modur yn troi. Defnyddir un defnydd diddorol iawn arall o gerau llyngyr ar rai ceir a thryciau perfformiad uchel.

O ran y deunyddiau i'w cynhyrchu, yn gyffredinol, mae abwydyn wedi'i wneud o fetel caled tra bod y gêr llyngyr wedi'i wneud o fetel cymharol feddal fel efydd alwminiwm. Y rheswm am hyn yw bod nifer y dannedd ar y gêr llyngyr yn gymharol uchel o gymharu â llyngyr, gyda nifer ei gychwyniadau fel arfer yn 1 i 4, trwy leihau caledwch gêr y llyngyr, mae'r ffrithiant ar y dannedd llyngyr yn cael ei leihau. Nodwedd arall o weithgynhyrchu llyngyr yw'r angen am beiriant arbenigol ar gyfer torri gêr a malu mwydod. Ar y llaw arall, gellir gwneud y gêr llyngyr gyda'r peiriant hobio a ddefnyddir ar gyfer gerau sbardun. Ond oherwydd y siâp dannedd gwahanol, nid yw'n bosibl torri sawl gerau ar unwaith trwy bentyrru'r bylchau gêr fel y gellir ei wneud gyda gerau sbardun.

Mae'r cymwysiadau ar gyfer gerau llyngyr yn cynnwys blychau gêr, riliau polyn pysgota, pegiau tiwnio llinyn gitâr, a lle mae angen addasiad cyflymder cain trwy ddefnyddio gostyngiad cyflymder mawr. Er y gallwch chi gylchdroi'r gêr llyngyr gan abwydyn, fel rheol nid yw'n bosibl cylchdroi abwydyn trwy ddefnyddio'r gêr llyngyr. Gelwir hyn yn nodwedd hunan-gloi. Ni ellir sicrhau'r nodwedd hunan-gloi bob amser ac argymhellir dull ar wahân ar gyfer atal gwrthdroi yn wirioneddol gadarnhaol.

Hefyd mae yna fath gêr llyngyr deublyg. Wrth ddefnyddio'r rhain, mae'n bosibl addasu adlach, oherwydd pan fydd y dannedd yn gwisgo mae angen addasiad adlach, heb fod angen newid pellter y ganolfan. Nid oes gormod o weithgynhyrchwyr sy'n gallu cynhyrchu'r math hwn o lyngyr.

Yr enw mwyaf cyffredin ar y gêr llyngyr yw olwyn llyngyr.

Yn dangos 1 32-58 o ganlyniadau

Mae'n pin ar Pinterest