Eitemau 0

Gear Spur

Gerau sbardun yw'r gerau cyffredin y gellir eu delweddu'n haws sy'n trosglwyddo symudiad rhwng dwy siafft gyfochrog. Oherwydd eu siâp, cânt eu dosbarthu fel math o gerau silindrog. Gan fod arwynebau dannedd y gerau yn gyfochrog ag echelau'r siafftiau wedi'u mowntio, nid oes grym byrdwn yn cael ei gynhyrchu i'r cyfeiriad echelinol. Hefyd, oherwydd rhwyddineb cynhyrchu, gellir gwneud y gerau hyn i raddau uchel o gywirdeb. Ar y llaw arall, mae gan gerau sbardun anfantais yn yr ystyr eu bod yn gwneud sŵn yn hawdd. A siarad yn gyffredinol, pan fo dau gerau sbardun mewn rhwyll, gelwir y gêr â mwy o ddannedd yn “gêr” a gelwir yr un â'r nifer llai o ddannedd yn “piniwn”.

Fel un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr gêr sbardun mwyaf proffesiynol yn Tsieina, rydym yn eich croesawu'n gynnes i brynu neu gyfanwerthu gêr sbardun swmp a wneir yn Tsieina yma o'n ffatri.

Yn dangos yr holl ganlyniadau 4

Mae'n pin ar Pinterest