Eitemau 0

Newyddion a Blog

Mecanwaith Adeiladu a Gweithio Cyplysu Hylif

Mae'r cyplydd hylif (cyplu hydrolig) yn ddyfais hydrodynamig sy'n trosglwyddo pŵer cylchdro o un siafft i'r llall trwy gyflymu a arafu hylif hydrolig. Defnyddir y mecanwaith yn gyffredinol mewn mannau lle mae angen trosglwyddo pŵer yn effeithlon: ...

Mathau o Siafft PTO

Mathau o PTO siafft PTO yw dyfais sy'n cymryd pŵer o un ffynhonnell ac yn ei drosglwyddo i offer eraill i ddod â nhw ar waith - na all gynhyrchu eu pŵer, fel sglodion coed, cribiniau, a chylchdro. Yn union mae'r Power Take-Off (PTO) yn awgrymu cymryd pŵer o ...

Mathau o Gostyngwr Gêr

Dyfais trosglwyddo mecanyddol yw blwch gêr sy'n cysylltu'r allbwn â'r mewnbwn. Mae'n addasu trorym a chyflymder unrhyw lwyth sy'n cael ei yrru gan fodur trwy ddefnyddio cyfres o gerau, a elwir yn gynulliadau lleihau. Yn union, mae'n cyfeirio at ddwy set gydag un set yn cylchdroi yn y ...

Beth yw gêr asgwrn penwaig? Sut mae'n gweithio?

Mae gêr asgwrn y penwaig yn gyfuniad o gerau helics dwbl, trefnir y ddau heli ochr yn ochr â dwylo cyferbyn. Trefnir y dannedd ar ongl o'r enw ongl helics heb unrhyw fwlch rhwng yr ochr dde a'r helics chwith sy'n ymddangos yn siâp y llythyren ...

Stori Jack y Sgriw

Mae ein cwmni'n falch o fod yn gysylltiedig â gweithgynhyrchu a datblygu cynhyrchion sgriw-jack gyda'n partneriaid Duff-Norton dros y 60+ mlynedd diwethaf. Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn sut mae'r cynnyrch wedi esblygu trwy'r canrifoedd. Rhinweddau defnyddio sgriw fel ...

Dylunio Geometreg Priodweddau Cadwyni Rholer

Esbonnir prif rinweddau llwyn neu gadwyn rolio yn ogystal â sbrocedi yma. Mae'r cadwyni traw byr hefyd fel cadwyni traw dwbl yn cael eu hystyried. Efallai bod gan y cadwyni linynnau unig neu niferus. Diffinnir pob eiddo y tu mewn i lyfrgell o gadwyni. Rholer ...

Beth yw cadwyn amaethyddol?

Ffermio yw asgwrn cefn bywyd America. Yn yr amseroedd hyn, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am y nifer o wahanol rannau symudol sy'n ofynnol i gael bwyd ar eu bwrdd. Maent i gyd yn brysur gyda'u bwyd eu hunain ac yn fwy na pharod i allu cael bwyd dros ddwywaith mewn ...

Beth yw dosbarthiad gl ar gyfer hen flychau gêr amaethyddol?

Yn gyntaf, gadewch i ni ateb - Beth mae dosbarthiad GL yn ei olygu? Mae codau dosbarth atebolrwydd cyffredinol yn grwpiau o rifau y mae cwmnïau yswiriant yn eu defnyddio i ddosbarthu busnesau risg, i'w cynorthwyo i aseinio'r gyfradd, y cyfamodau a'r gwaharddiadau priodol ar gyfer yswiriant GL ....

Ble, Beth a Sut i brynu blwch gêr amaeth?

Ble allwch chi ddod o hyd i flychau gêr amaethyddol ar werth? A Beth yw'r blychau gêr amaethyddol sydd ar gael yn y farchnad? Mae gennym dros 75+ o gynhyrchion sy'n ofynnol ar gyfer y diwydiant amaethyddol. Maent i gyd wedi'u rhestru yma -...

Beth mae blwch gêr planedol yn ei wneud? Ac mae'n fanteision?

Yn y blogbost hwn, rydym yn ceisio ymdrin â hanfodion blychau gêr planedol, eu manteision a sut y gallant mewn gwirionedd helpu i gynyddu torque, eu prif gymhwysiad. Beth mae blwch gêr planedol yn ei wneud? System blwch gêr yw blwch gêr planedol sy'n cynnwys siafft fewnbwn ...

Cais am ddyfynbris

Os oes gennych unrhyw gais, llenwch y ffurflen hon a byddwn yn eich ateb cyn pen 24 awr.


Mae'n pin ar Pinterest