Eitemau 0

Blwch Gêr Helical

Mae'n well gan gerau helical a Blwch Gêr Helical na gerau sbardun neu gerau llyngyr oherwydd bod y dannedd ar gerau helical yn cael eu torri ar ongl i wyneb y gêr, felly maen nhw'n gweithredu'n llyfn ac yn dawel. 

Mae gerau helical sydd ag effeithlonrwydd uwch yn helpu i arbed ynni a hefyd angen llai o waith cynnal a chadw. Felly maen nhw'n helpu gweithgynhyrchwyr i fynd yn wyrdd gan ddisodli gerau sbardun a llyngyr. Y pwynt plws pwysicaf o gerau helical yw cynhwysedd y torque. Dosberthir y llwyth yn gyfartal mewn gerau helical. 

Mae gostyngwyr gêr helical yn dod mewn sawl siâp, maint a chyfluniad gan adael i ddylunwyr peiriannau ddileu rhannau cynnal a chadw uchel fel gwregysau, pwlïau, cadwyni a sbrocedi. Mae gerau helical yn cynhyrchu llai o sain a llai o wres. 

Mae blychau gêr helical yn darparu ar gyfer amrywiol Ddiwydiannau ar raddfa fach a graddfa fawr ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Blychau gêr helical yw un o'r blwch gêr effeithlon a ddefnyddir fwyaf. Mae dyluniad blwch gêr Helical yn hwyluso llawer o weithrediadau. 

Yn ôl y gofynion mewn gwahanol ddiwydiannau, mae yna wahanol ddosbarthiadau o Blychau Gêr Helical

  • Gêr Helical Sengl: Fe'u defnyddir ar gyfer eu gallu i gludo llwyth
  • Gêr Helical Dwbl: Maent yn cynorthwyo i ddileu llwythi byrdwn ac yn cynnig gweithrediad llyfn.

Mae Blychau Gêr Helical yn wydn iawn ac yn well o lawer ac yn cael eu hargymell ar gyfer cymwysiadau llwyth uchel. Mae gan flychau gêr helical y gallu i drosglwyddo symudiad a phŵer rhwng siafftiau cyfochrog neu ongl sgwâr. Mae Blychau Gêr Helical yn perfformio gyda mwy o effeithlonrwydd ar ôl Blychau Gêr Planedau. Mae cymwysiadau eang Blychau Gêr Helical i'w gweld yn y Diwydiannau Gwrtaith, y Diwydiant Dur, y Diwydiant Tecstilau, y Diwydiant Bwyd, y Diwydiant Porthladdoedd, Melinau Rholio, Troswyr, Elevators a chymwysiadau pŵer isel eraill.

Rydym ni yn Ever Power yn sicrhau ansawdd uchel ar bob cam o'r broses weithgynhyrchu i gyrraedd y gorau o safonau'r diwydiant. Rydym yn un o'r prif wneuthurwyr blwch gêr Helical.

Gwneuthurwr lleihäwr gêr Helical, blwch gêr helical, modur wedi'i anelu at helical
Moduron wedi'u hanelu â helical yw'r ateb mwyaf confensiynol a chost-effeithiol ar gyfer llawer o gymwysiadau gyrru. Mae unedau gêr helical yn gyfechelog, lle mae siafft allbwn yr uned gêr yn unol â'r siafft modur. Defnyddir siafft solet bob amser fel siafft allbwn. Felly mae angen cydrannau ychwanegol - ee olwynion gêr neu olwynion cadwyn - i drosglwyddo'r grym i'r llwyth sy'n cael ei yrru. Mae datrysiadau sy'n defnyddio moduron wedi'u hanelu at helical yn gallu amrywio ystod cyflymder amrywiol iawn.

Nodweddion Modur Gear Helical

  • Yn integreiddio â gyriannau ac awtomeiddio Siemens
  • Ynni effeithlon (Effeithlonrwydd mecanyddol hyd at 96%)
  • Moduron NEMA
  • Adeiladu 2 neu 3 cham
  • Traed, mowntio fflans
  • Siafft solid, siafft wag, a system cloi siafft taprog di-allwedd SIMOLOC

Gofynnwch am ddyfynbris am ddim 

Ceisiadau nodweddiadol

Cludwr fertigol

Cludydd Fertigol

Cludiant Nwyddau wedi'u Pecynnu

Cludiant Nwyddau wedi'u Pecynnu

Cludwyr

Cais am Ddyfynbris

Mae'n pin ar Pinterest