Eitemau 0

Rack Gear

[wpseo_breadcrumb]

Beth yw rac a phinyn?

Defnyddir raciau gêr i drosi symudiad cylchdroi yn fudiant llinol. Mae gan rac gêr ddannedd syth wedi'u torri i mewn i un arwyneb o sgwâr neu ddarn crwn o wialen ac mae'n gweithredu gyda phiniwn, sef gêr silindrog fach sy'n cymysgu â'r rac gêr. Yn gyffredinol, gelwir rac gêr a phinyn gyda'i gilydd yn “rac a phiniwn”. Mae yna lawer o ffyrdd i ddefnyddio gerau. Er enghraifft, fel y dangosir yn y llun, defnyddir gêr gyda'r rac gêr i gylchdroi siafft gyfochrog.

Er mwyn darparu llawer o amrywiadau o rac a phiniwn, mae gan Ever-power lawer o fathau o raciau gêr mewn stoc. Os yw'r cais yn gofyn am hyd hir sy'n gofyn am raciau gêr lluosog mewn cyfres, mae gennym raciau gyda'r ffurflenni dannedd wedi'u ffurfweddu'n gywir ar y pennau. Disgrifir y rhain fel “rheseli gêr gyda phennau wedi'u peiriannu”. Pan gynhyrchir rac gêr, gall y broses torri dannedd a'r broses trin gwres beri iddo geisio a mynd allan o wir. Gallwn reoli hyn gyda gweisg arbennig a phrosesau adfer.

Gofynnwch am ddyfynbris am ddim 

Mae yna gymwysiadau lle mae'r rac gêr yn llonydd, tra bod y piniwn yn croesi ac eraill lle mae'r piniwn yn cylchdroi ar echel sefydlog tra bod y rac gêr yn symud. Defnyddir y cyntaf yn helaeth mewn systemau cludo tra gellir defnyddio'r olaf mewn systemau allwthio a chymwysiadau codi / gostwng.

Fel elfen fecanyddol i drosglwyddo cylchdro i fudiant llinol, mae raciau gêr yn aml yn cael eu cymharu â sgriwiau pêl. Mae yna fanteision ac anfanteision dros ddefnyddio raciau yn lle sgriwiau pêl. Manteision rac gêr yw ei symlrwydd mecanyddol, ei allu i gario llwyth mawr, a dim cyfyngiad ar ei hyd, ac ati. Un anfantais serch hynny yw'r adlach. Manteision sgriw bêl yw'r manwl gywirdeb uchel a'r adlach is tra bod ei ddiffygion yn cynnwys y terfyn o hyd oherwydd gwyro.

Defnyddir rac a phinnau ar gyfer mecanweithiau codi (symudiad fertigol), symudiad llorweddol, mecanweithiau lleoli, stopwyr ac i ganiatáu cylchdroi cydamserol sawl siafft mewn peiriannau diwydiannol cyffredinol. Ar y llaw arall, fe'u defnyddir hefyd mewn systemau llywio i newid cyfeiriad ceir. Mae nodweddion systemau rac a phinyn wrth lywio fel a ganlyn: strwythur syml, anhyblygedd uchel, bach ac ysgafn, ac ymatebolrwydd rhagorol. Gyda'r mecanwaith hwn, mae'r piniwn, wedi'i osod i'r siafft lywio, wedi'i gymysgu â rac llywio i drosglwyddo symudiad cylchdro yn ddiweddarach (gan ei drawsnewid yn fudiant llinol) fel y gallwch reoli'r olwyn. Yn ogystal, defnyddir rac a phinnau at wahanol ddibenion eraill, megis teganau a gatiau sleidiau ochrol.

Gwneuthurwr Rhowch eich archeb yn uniongyrchol i'r ffatri, dim cost ganolraddol, danfoniad cyflymach, gwell gwasanaeth a chost economaidd.
Arolygiad QC caeth Mae ansawdd da yn hollbwysig yn ystod cydweithredu. Byddwn yn gwneud archwiliad QC yn llym cyn ei anfon allan i sicrhau bod pob darn yn aros mewn cyflwr da. Os bydd unrhyw broblemau a wneir gennym ar ôl i chi dderbyn achosion yna byddwn yn llwyr gyfrifol i'ch digolledu. Cyflenwad Sefydlog Fel gwneuthurwr sydd â gallu cryf i gynhyrchu achosion ffôn, mae gennym ddigon o stoc i ddiwallu'ch anghenion.

Cais am Ddyfynbris

Mae'n pin ar Pinterest